Privacy verklaring

PinkRoccade Local Government neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens serieus. Compliment voor de Consulent is onderdeel van PinkRoccade Samenlevingszaken. Daarom hanteren wij dezelfde privacyverklaring.

PinkRoccade Local Government (hierna: PinkRoccade) neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en volgen de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe wij dat doen. Hiermee willen wij volledig transparant zijn over welke persoonsgegevens wij van je nodig hebben, voor welke doeleinden wij deze verwerken en hoe wij met de bescherming omgaan.

Deze verklaring is van toepassing op de gegevensverwerkingen die plaatsvinden door het gebruik van de websites van PinkRoccade Local Government B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27322975, gevestigd aan de Meerendonkweg 35, 5216 TZ te ‘s-Hertogenbosch.

Categorieën van de te verwerken persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens in het kader van de door ons omschreven doeleinden:

• Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam)
• Geslacht
• E-mailadres
• Functie
• Eventueel foto à opletten dat deze mogelijkheid wel beschikbaar is voor consulent van het jaar.
• LET OP: wordt hier vooraf toestemming voor gevraagd!

Doeleinden van de verwerking
PinkRoccade verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Registratie deelname compliment voor de consulent.
• Uitnodigen van consulenten voor online sessies.
• Contact opnemen met consulenten die een compliment krijgen.
• Contact opnemen met consulenten die een complimenten kregen om een prijs uit te reiken.
• Contact opnemen met consulenten voor een vervolg in 2021.

Op basis van welke grondslagen verwerken wij jouw gegevens?
De verwerking van jouw persoonsgegevens vindt altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag. PinkRoccade verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

• Wij hebben toestemming van je verkregen van het delen van jouw profiel op onze website.
• Wij vragen om jouw toestemming, anders verwijderen we jouw profiel op de website. Heb je hier geen probleem mee, dan ontvang je van ons evenement gerelateerde informatie.
• Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van een prikbord met complimenten.
• Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van gerechtvaardigd belang om de kwaliteit van ons online platform te kunnen verbeteren.
• Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van gerechtvaardigd belang om de consulenten uit te nodigen voor online sessies die horen bij Compliment voor de Consulent.
• Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van gerechtvaardigd belang om de consulent prijzen te kunnen geven.

Hoe komen wij aan jouw gegevens?
Jij krijgt een compliment van iemand die jou kent. Hij of zij wil jou graag in het zonnetje zetten. Jij wordt genomineerd met het invullen van jouw voornaam, tussenvoegsel, achternaam en emailadres. Jij ontvangt een mail met deze informatie. Als je niet wilt dat deze informatie op www.complimentvoordeconsulent.nl geplaatst wordt, reageer je op deze mail. En verwijderen we jouw compliment. Realiseer je wel, dat je zo geen kans maakt op prijzen.

Social media
Op de websites van PinkRoccade zijn buttons en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en/of delen op sociale (media) netwerken, waaronder, maar niet beperkt tot LinkedIn, Facebook, Twitter of websites van derden.

PinkRoccade houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door zulke derden. Het gebruiken van andere media is dus voor je eigen risico. Raadpleeg eerst in elk geval de privacyverklaringen van derden, voordat je van dergelijke diensten gebruik maakt.

Gegevensbeveiliging  
PinkRoccade hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. PinkRoccade heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij PinkRoccade toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- en of regelgeving niet anders is bepaald. PinkRoccade hanteert een informatiebeveiligingsbeleid en beschikt over een ISO 27001 certificering. Daarnaast zijn we in het bezit van een ISAE 3402 type 2 Assurance-verklaring. In het geval dat PinkRoccade gebruik maakt van diensten van derden, zal PinkRoccade in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Cookies en tracking
PinkRoccade maakt op haar website gebruik van cookies. Met cookies worden kleine tekstbestanden opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat wanneer je onze website bezoekt. De cookies dienen ervoor om ons informatie te geven die nuttig is voor onze activiteiten, maar ook om het functioneren van onze website te verbeteren.

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden gegevens over het gebruik van onze website door bezoekers. Wij weten zo hoeveel bezoekers de website had, hoe lang deze bezoekers bleven en wat werd bekeken. Onze website beheerder maakt daarbij gebruik van Google Analytics. De verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie kan worden overgebracht naar, en door Google worden opgeslagen op servers in, de Verenigde Staten maar wij hebben geen toestemming gegeven om de gegevens met Google te delen.

Je hoeft voor de door ons gebruikte cookies geen toestemming te geven. Mocht je dat willen, dan kun je cookies steeds zelf blokkeren of verwijderen via jouw internetbrowser. Dat kan het functioneren van onze website wel beïnvloeden.

Jouw privacyrechten 
De AVG geeft jou een aantal privacyrechten:

• Recht op inzage
• Recht op rectificatie
• Recht op vergetelheid
• Recht op dataportabiliteit
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht van bezwaar

Je kan een verzoek indienen per e-mail. Het is ook mogelijk om een brief te sturen. Hiervoor verzoeken wij je om een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs (haal hierbij je BSN-nummer en pasfoto door) naar:

PinkRoccade Local Government
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 1470
5200 BM ’s-Hertogenbosch
prlg.privacy@pinkroccade.nl 

Bewaartermijnen persoonsgegevens
PinkRoccade bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor verschillende categorieën persoonsgegevens kunnen verschillende (wettelijke) bewaartermijnen en- plichten gelden.

Gegevens voor Compliment voor de Consulent
Het beeldmateriaal dat op het prikbord verschijnt kunnen gebruikt worden in online- en offlinecommunicatie. Wij mogen de namen van de consulenten communiceren naar de buitenwereld.

Alle gegevens van personen die wij ontvangen, gebruiken uitsluitend voor het online platform. De informatie van de consulenten gebruiken wij online en offline voorafgaande, tijdens en na de periode waarin complimenten gegeven mogen worden. Van de winnaars bewaren we de gegevens, om ze voor een volgende editie uit te nodigen. Deze bewaren wij maximaal 2 jaar.

Wijzigingen Privacy Statement
PinkRoccade is altijd gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via onze websites kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek onze websites.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan je contact opnemen met de Privacy Officer via: prlg.privacy@pinkroccade.nl

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 30 april 2020, versie 2.2.