Samen helpen we de burger

Juist in deze tijd vinden wij het belangrijk dat we elkaar complimenten geven. Vooral in een tijd waarin er veel van ons gevraagd wordt. Daarom vonden wij het een mooi moment om onze consulenten Werk & Inkomen complimentjes te geven. We ontwikkelden een platform waarin iedereen complimentjes kan achterlaten.

Wij maken de software, maar de consulent doet het echte werk. Degenen die de burger direct ondersteunen, zijn de consulenten. Daarom willen wij juist hen in het zonnetje zetten. We willen de consulenten van het domein Werk & Inkomen zoveel mogelijk nieuwe ideeën geven. En handvatten om vorm te geven aan het sociale domein van nu. Wij bieden gemeentelijke organisaties passende software aan, zodat zij goede dienstverlening kunnen leveren. Zo helpen wij de burger het beste.

Verbindende factor

Wij geloven er in dat deze samenwerkingen leiden tot een betere service voor de burger. We werken al jarenlang met gemeentelijke organisaties. Ook werken we samen met verschillende partijen binnen het sociaal domein. De afgelopen jaren zijn we meer samenwerkingen op gaan zoeken. En we kijken naar het hele sociaal domein en bieden daar onze dienstverlening aan. We zien dat sommige gemeenten ook aansluiten bij initiatieven. Initiatieven vanuit ons om meer in de breedte samen te werken.

Het is een initiatief vanuit PinkRoccade Samenlevingszaken. Dit is het 1e jaar dat zij het organiseren. Het initiatief is onderdeel van een grotere verkiezing: Consulent van het Jaar. Deze verkiezing zou in 2020 voor het eerst plaatsvinden. Maar door de coronacrisis is deze verplaatst naar een nog onbekende datum.

PinkRoccade Samenlevingszaken ondersteunt gemeenten in het leveren van software en dienstverlening in het sociaal domein. Het evenement is specifiek gericht op het domein Werk & Inkomen. Daarnaast is PinkRoccade Samenlevingszaken actief in de domeinen: Participatiewet, Jeugdwet, Schuldhulpverlening en Zorg & Welzijn.